O colapso medioambiental e climático que vivimos é un problema estrutural, en tanto que o sistema construído nos empuxa a vivir ilimitadamente nun planeta de recursos finitos.
Cos nosos servizos nesta área abordamos alternativas prácticas para unha vida vivible.
Cos nosos obradoiros e formacións traballamos para a transformación eco-social dos territorios.