Interdependencia e Ecodependencia
Reformular as relacións intrahumanas e interespecies en relación á natureza
Feminismos e Interseccionalidade
Levar a cabo accións que rexeiten toda lóxica de dominación e opresión
Sensibilización Ambiental
Fomentar mediante iniciativas e accións educativas a creación de vínculos coa natureza

Saúde Ecofeminista
Compartir as preocupacións feministas que existiron e continúan a existir sobre a saúde nas mulleres
Economía Ecofeminista
Antepoñer a vida ao capital: en perspectiva de xénero interseccional, decolonial e antirracista
Soberanía Alimentaria
Conectar e impulsar proxectos en contornas próximas para acceder a alimentos de calidade e ecolóxicos
Consumo Consciente
Reconsiderar a nosa maneira de consumir como ferramenta de cambio para vivir unha vida vivible
Intercooperación
Cooperamos co fortalecemento do tecido social que aposta por un mundo non competitivo nin individualista